คุณลักษณะของเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบตรวจหาเบื้องต้น
รุ่น AlcoBlow  ยี่ห้อ LION

1.    วัตถุประสงค์การใช้งาน
    เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของบุคคลโดยวิธีเป่าลมหายใจ ชนิดตรวจสอบเบื้องต้น (Screening Test)โดยไม่ต้องใช้หลอดเป่า

2.    ลักษณะทั่วไป
    2.1    มีระบบการตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจเป็นแบบอัตโนมัติ
    2.2    มีน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้โดยสะดวก
    2.3    สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ได้ทั้งแบบลมหายใจ (Passive Test) และ แบบเป่าลมหายใจเข้าไปในส่วนรับตัวอย่างโดยตรง (Active Test)
    2.4    มีสัญญาณไฟ หรือ เสียง  แสดงสถานะการทำงาน
    2.5    แสดงผลของระดับแอลกอฮอล์ที่ได้เป็นสัญญาณไฟ
             สีเขียว           บอกระดับปริมาณ Zero : 0-10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
             สีเหลือง (ส้ม)  บอกระดับปริมาณLow  : 11-20 มิลลิกรัมมเปอร์เซ็นต์
             สีแดง            บอกระดับปริมาณHigh :  มากกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
    2.6    มีส่วนรับตัวอย่างติดอยู่ที่ตัวเครื่อง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย   
    2.7    ใช้พลังงาจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA
    2.8    ตัวเครื่องได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ที่ต้องแจ้งรายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2540 แล้ว

3.    คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคหรือทางวิชาการ

    3.1    ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Fuel Cell) สามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่ผลรบกวนจากไอของคีโตน, อะซีโตน, สี, กาว, น้ำหอม, กลิ่นอาหาร, มีเทน และสารไฮโดรคาร์บอน อื่นๆ ที่ปะปนมากับลมหายใจ
    3.2    มีปุ่ม (Passive) เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างลมหายใจผ่าน, เครื่องใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากในขณะปฏิบัติงาน
    3.3    สามารถแสดงผลการตรวจวัดปริมาณได้ โดยแสดงเป็นไฟแสดงระดับแอลกอฮอล์ แสดงค่าได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 5 วินาที
    3.4    ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

4.    ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อะไหล่
    4.1    คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

5.    รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา ปกติ 1 ปีเต็ม

6.    จำหน่าย และให้บริการ โดย บริษัท ช. แอดวานซ์ อินเตอร์เทรด  จำกัด
(ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต)
โทร. 0-2862-8462-3  แฟกซ์. 0-2862-8482  Web-Site : http://www.ch-ai.com